Socio-kulturni dejavniki razvojne uspešnosti

Razprodano!
Socio-kulturni dejavniki razvojne uspešnosti
Slovenija v evropski perspektivi
2001

Slovenski sociologi na podlagi primerjalne raziskave kažejo stanje razvitosti socio-kulturnih dejavnikov Slovenije v primerjavi s tranzicijskimi državami in z najrazvitejšimi evropskimi državami ter možnosti Slovenije glede priključevanja v EU in svetovne razvojne tokove. Obravnavajo socialni kapital, civilizacijsko kompetenco, kognitivno mobilizacijo, podjetniški duh, kvaliteto politike, odprtost družbenega sistema navzven in družbeno kohezivnost. Primerjalno pokažejo zaostajanja Slovenije – najbolj na področju socialnega kapitala –, in naše prednosti, npr. precejšnjo razvitost podjetniškega menedžmenta.

216 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205
Področja:
ISBN: 961-6294-30-X