Družina: od modernosti k postmodernosti

Redna cena: 9.00€
Spletna cena: 7.20€
Družina: od modernosti k postmodernosti
2001

Knjiga se ukvarja z aktualnimi vprašanji družine in spreminjanja družinskega življenja v zadnjih desetletjih v kontekstu t. i. postmodernih družb. S tega vidika predstavlja najnovejša spoznanja o družini in jih povezuje z odprtimi teoretskimi dilemami, kar zlasti velja za analizo materinstva kot temelja družinskega življenja ter analizo spoznavnih novosti v sodobni sociologiji družine kot vedi.

Po prikazu razvoja sociologije družine, zlasti v navezavi na feministične teorije, avtorica oriše ključne postmoderne spremembe ter jih podkrepi z interpretacijo demografskih sprememb: porast razvez zakonske zveze, število kohabitacij, število rojstev zunaj zakonske zveze, upadanje števila rojstev, porast enostarševskih, dopolnjenih ali reorganiziranih družin. Demografske spremembe poveže z vrsto ugotovitev empiričnih raziskav o pluralizaciji družinskih oblik in načinov družinskega življenja, raztegovanju obdobja mladosti, spremembah v doživljanju intimnega življenja, v spolni ter starostni hierarhiji v družini in v dojemanju starševstva idr.

212 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205
Področja:
ISBN: 961-6294-33-4