Družbena struktura in človekovo delovanje

Razprodano!
Družbena struktura in človekovo delovanje
Kaj prinaša sinteza dveh pristopov sociološki teoriji?
2001

Pri predstavitvi in kritičnem ovrednotenju teoretskih in epistemoloških trendov v sodobni sociološki teoriji avtor izhaja iz "večnega" sociološkega spraševanja o odnosu med posameznikom in družbo, družbeno spremembo in ustaljenim redom, nenazadnje med individualnim in lektivnim. Pokaže, kako so te dihotomije razumeli najbolj referenčni sociološki teoretiki in kako so jih skušali premostiti Bourdieu, Habermas, Luhmann, Archerjeva, Coleman in Alexander. Njihove poizkuse ocenjuje kot neuspešne in jim kot primer uspešne teoretske sinteze zoperstavi Giddensovo delo, kjer pa opozori na previsoko ceno: izpraznjeni eklekticizem.

V nadaljevanju v tej luči predlaga naslonitev sodobne sociološke teorije na sodobno postmoderno teorijo, predvsem francoskih avtorjev. Pregledno predstavi razvoj in značilnosti te usmeritve, in se nato osredotoči na dela Jeana Baudrillarda, ki bi s svojimi raziskovalnimi postopki in načini pisanja lahko najbolj pripomogel sociološki teoriji pri dvigu na kvalitativno višji nivo. Delo vsebuje tudi imensko in stvarno kazalo.

248 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205
Področja:
ISBN: 961-6294-36-9