Ekonomski vidiki delovanja in razpada Jugoslavije

Redna cena: 9.00€
Spletna cena: 7.20€
Ekonomski vidiki delovanja in razpada Jugoslavije
2002

Avtor, ekonomist in tudi dr. zgodovinskih znanosti, se posveča problematiki ekonomske zgodovine na tleh nekdanje Jugoslavije, zlasti mestu Slovenije v tem kontekstu. Pričujoča monografija zadeva ekonomske vidike delovanja Jugoslavije, ki so pripeljali do zloma sistema in nastanka novih držav. Poglobljeno in obširno predstavi tako ekonomski ustroj kot ustavno ureditev in spremembe v jugoslovanski zakonodaji, sistem družbenega planiranja, gospodarske in finančne tokove med posameznimi republikami in pokrajinama, stanje in razvoj industrijskih panog, kmetijstva, storitvenih dejavnosti idr., pokaže pomoč nerazvitim in prelivanje sredstev, dolžniško krizo ter razmerja med federalnim in republiškimi centri. Knjigo zaokrožuje priloga s tabelami in grafi, oprtimi na uradne statistične vire pa tudi avtorjeve lastne izračune. Delo je ena glavnih referenc pri proučevanju polpretekle zgodovine Jugoslavije in Slovenije.

Zbirka: /
296 strani, trda vezava
Format: 170 x 240
Področja:
ISBN: 961-6294-41-5