Svoboda za Cerkev, svoboda od Cerkve

Redna cena: 9.00€
Spletna cena: 7.20€
Svoboda za Cerkev, svoboda od Cerkve
Cerkev in sodobna družba
2005

Marko Kerševan, sicer redni profesor za občo sociologijo in sociologijo religije na ljubljanski Filozofski fakulteti, velja za enega vodilnih raziskovalcev in poznavalcev sociologije religije pri nas. S svojimi poglobljenimi, zmernimi in znanstveno argumentiranimi nastopi, razpravami in knjigami si je v štirih desetletjih pridobil ugledno mesto tudi v krogu evropskih strokovnjakov za področje religije.

V pričujoči knjigi, v kateri so (i)zbrana besedila iz zadnjega desetletja, avtor obravnava cerkev, zlasti Rimskokatoliško, skozi več tematsko-problemskih sklopov:

· ločitev cerkve in države: javno delovanje cerkva na področjih šolstva, zdravstva itd., sporazumi s Svetim sedežem, odnosi RKC in drugih verskih skupnosti;
· zavzemanje za reevangelizacijo cerkve in njeno »posedanjenje« v luči sklepov prelomnega 2. vatikanskega koncila;
· spremembe v vlogi in položaju cerkva v t. i. posttranzicijskih družbah, kamor sodi tudi Slovenija.

Izid knjige sovpada z obeležitvijo 100-letnice francoskega Zakona o ločitvi Cerkva in države in 40-letnice konca vatikanskega koncila, dveh mejnikov, ki sta neizbrisno zaznamovala procese in razmerja, o katerih govori knjiga, in ki sta ključna za razumevanje življenja cerkva od začetkov 20. stoletja dalje.

Delo sodi med nujno čtivo izobraženca, ki razmišlja o veri in bi rad razumel dejanja in vlogo cerkva v današnjem svetu pa tudi svoje mesto znotraj tega. Knjiga je opremljena z imenskim in stvarnim kazalom.

246 strani, mehka vezava
Področja:
ISBN: 961-6294-64-4