Sociologija

Vzpon Kitajske in propad kapitalističnega gospodarskega sveta
Minqi Li
2010
Zbirka: / 31
Področja:
Identiteta in nasilje
Amartya Sen
2009
Zbirka: / 30
Področja:
Spol in nacija
Nira Yuval-Davis
2009
Zbirka: / 29
Področja:
Zemljevidi vmesnosti
Ksenija Vidmar Horvat
2009
Področja:
Evrocentrizem
Samir Amin
2009
Zbirka: / 27
Področja:
Borec, tematska št.: Spol, literatura in kulturni spomin v pojugoslovanskem prostoru

2009
Zbirka: /
Področja:
Tretja pot med antikapitalizmom in postsocializmom
Veljko Rus
2009
Področja:
Prihod žensk na oder slovenske politike
Irena Selišnik
2008
Področja:
Nov razmislek o Evropi

2008
Področja:
Novi val nedolžnosti v otroški literaturi
Lilijana Burcar
2007
Zbirka: / 19
Področja: