Alja Adam

Alja Adam je pesnica in znanstvenica, rojena l. 1976 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomirala iz primerjalne književnost in sociologije kulture. Leta 2007 je na isti fakulteti doktorirala s področja ženskih študij in feministične teorije. Doma in v tujini objavlja znanstvene članke in poezijo. Leta 2003 je izdala svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Zaobljenost, leta 2008 je objavila drugo knjigo poezije z naslovom Zakaj bi omenjala Ahila in dvojezično pesniško zbirko Ples mandljevca/La Danza del Mandorlo, ki je izšla v Italiji. V svojem znanstvenem delu se posveča reprezentaciji ženskih likov znotraj antične in sodobne literature, konceptu ljubezni in družine, zgodovini želje in seksualnosti, konceptu Drugega itn. Trenutno je kot postdoktorska raziskovalka zaposlena na ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij in nosilka projekta Ljubezen in družina v času globalizacije (reprezentacija znotraj sodobne literature).