bell hooks

Beležka o avtorici:
Ameriška pesnica, feministična teoretičarka in aktivistka Gloria Jean Watkins (1952–2021) je pod psevdonimom bell hooks pisala vse od leta 1978, ko je izšel njen pesniški prvenec And There We Wept. Psevdonim je prevzela po prababici Bell Blair Hooks, sama pa se je podpisovala z malo začetnico, ker ta bolj poudarja pomen dela kakor biografijo. Iz avtoričinega obsežnega opusa, ki navdihuje generacije, izpostavljamo: Feminist Theory: From Margin to Center; Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black; Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom; Outlaw Culture: Resisting Representations; Killing Rage: Ending Racism; Teaching Community: A Pedagogy of Hope; Homegrown: Engaged Cultural Criticism; Belonging: A Culture of Place; Writing Beyond Race: Living Theory and Practice.