Chris Rumford

Chris Rumford je višji predavatelj politične sociologije na Royal Holloway University, kjer je tudi kodirektor Centra za globalno in transnacionalno politiko. Njegove samostojne publikacije so The European Union: A Political Sociology (Blackwell, 2002), European Cohesionč Contradictions in EU Integration (Palgrave, 2000) in prihajajoča Cosmopolitan Spaces: Europe, Globalization, Theory (Routledge, 2008). Je tudi urednik zbornikov Cosmopolitanism and Europe (Liverpool University Press, 2007) in prihajajočega Handbook of European Studies (Sage, 2009).

Knjige:

Nov razmislek o Evropi
2008
v zbirki / 8
področja: