Daniel Cohen

Daniel Cohen (r. 1953) je profesor ekonomije na École normale supérieure in na Univerzi v Parizu I; je vodja Centra za ekonomske raziskave in njihovo uporabo (CEPREMAP), član Sveta za ekonomske raziskave pri Predsedniku vlade in kolumnist časnika Le Monde. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z vprašanji rasti, zaposlenosti, dolgov držav v razvoju in kredibilnosti ekonomskih politik. Njegove knjige, npr. Richesse du monde, pauvretés des nations (1997), Nos temps modernes (2000), La mondialisation et ses ennemis (2004), se redno prevajajo v številne jezike. Tri predavanja o postindustrijski družbi so njegova prva knjiga prevedena v slovenščino.