Donatella Della Porta

Donatella della Porta je profesorica političnih znanosti na Univerzi v Firencah. Glavne teme njenega raziskovalnega in publicističnega dela so družbena gibanja, politične stranke, politično nasilje, terorizem, korupcija, državljanstvo in javne politike. Raziskovalne projekte je vodila tudi na univerzah v Franciji, Španiji, Nemčiji in v ZDA. V letu 2002/2003 vodi raziskovalni projekt o ekoloških strankah in gibanjih.Njena glavna dela so izšla tudi v angleških prevodih, med njimi tudi pričujoča knjiga. Novejše pomembnejše knjige so še: Scienza politica (s soavtorji, 2001), I partiti politici (2002), Global, new global. Le proteste contro G8 a Genova (s soavtorji 2002).

Knjige:

Temelji politične znanosti
2003
v zbirki / 1
področja: