Friedrich Lotter

Friedrich Lotter (roj. 1924) je upokojeni profesor obče zgodovine srednjega in novega veka na univerzi v Göttingenu. Pretežni del njegovega obsežnega znanstvenega opusa se nanaša na obdobje pozne antike in zgodnjega srednjega veka s preseljevanjem narodov. Posebej se je posvečal vprašanjem svetniških življenjepisov ter zgodovini germanskih ljudstev od 4. do 6. stoletja. Vrsto študij je namenil zgodovini Judov v času od pozne antike do novega veka kot tudi pokristjanjenju baltskih Slovanov.