Helena Kamnar

Helena Kamnar je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in magistrirala iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V petnajstih letih svojega službovanja v strokovni službi samoupravnih interesnih skupnosti, kasneje pa v državni upravi (Ministrstvo za zdravstvo in socialno varstvo, Ministrstvo za finance, Računsko sodišče, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) se je ukvarjala predvsem z vprašanji javnih financ in socialne politike.

Knjige: