Helena Motoh

Helena Motoh je diplomirana filozofinja in sinologinja ter doktorica filozofije. V času študija je bila na več študijskih obiskih v LR Kitajski - na jezikovnem izpopolnjevanju v JiQnanu in XiQanu ter kot gostujoča raziskovalka na Univerzi Nanjing. Ukvarja se s kitajsko filozofijo, kitajsko estetiko in medkulturno filozofijo. Dela kot predavateljica na Filozofski fakulteti v Zagrebu in drugod ter prevaja iz klasične in sodobne kitajščine (v slovenščino je med drugim prevedla fragmente neokonfucijanskega kanoničnega dela iz 11. stol. - Zhang Zaijevega Zheng meng). Znanstvene članke in prevode s področja filozofije in sinologije objavlja v strokovnih publikacijah v Sloveniji in tujini.