Katja Praznik

Katja Praznik je doktorica sociologije, docentka na State university of New York (SUNY) v Buffalu, kjer poučuje več predmetov modula Kulturni menedžment. Je avtorica knjige Ideologije plesnega telesa (Kronotopografije plesa: dve razpravi), izdane pri Založbi Emanat, ter člankov s področja kulturne politike, produkcijskih razmer ter zgodovine sodobnega plesa v Sloveniji. Bila je odgovorna urednica revije Maska (2007–2009), v okviru Društva Asociacija je sodelovala pri pripravljanju predlogov za izboljšanje delovnih razmer v neodvisnem umetniškem in kulturnem ustvarjanju. Kot dramaturginja je sodelovala s slovenskimi in tujimi umetnicami in umetniki, z Majo Delak pri predstavah Drage drage in Serata artistica giovanile ter z Matijo Ferlinom pri predstavi Sad Sam Almost 6.