Majda Černič Istenič

Majda černič Istenič, dr. sociologije, je disertacijo z naslovom »Vzorci rodnostnega obnašanja prebivalcev Slovenije – socialni, ekonomski in psihološki dejavniki rodnosti« obranila leta 1994 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Strokovno se je izpopolnjevala tudi na poletni šoli na Univerzi v Oslu. Več let je bila zaposlena kot raziskovalka na Inštitutu za družbene vede v Ljubljani. Poleg rodnosti so področja njenega dela še kvaliteta življenja, družina in zdravje. Danes je raziskovalka na ZRC SAZU.

Knjige:

Rodnost v Sloveniji
1996
v zbirki /
področja: