Marija Švajncer

Marija Švajncer, doktorica filozofskih znanosti, je od leta 1974 zaposlena na Pedagoški fakulteti Maribor. Vrsto let je predavala filozofijo kot skupni predmet in etiko na področju družboslovja, odkar pa je bil leta 1993 ustanovljen Oddelek za filozofijo, predava Zgodovino filozofije II in etiko ter vodi izbirne seminarje iz različnih obdobij sodobne filozofije. Doslej je objavila tri knjige: Etika I (1995), Ciril Zlobec – pesnik ljubezni (1995) ter Spoznavanje in modrovanje (1999), kontinuirano pa izhajajo njeni znanstveni in strokovni članki.