Marjan Svetličič

Marjan Svetličič je profesor mednarodnih ekonomskih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Pred tem je bil direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj, v Ljubljani. Leta 1976/77 je bil gostujoči raziskovalec na Institute of Development Studies, University of Sussex, in l. 1994 na University of Reading, oboje v VB.Med prek 200 deli, objavljenimi doma in v tujini, izdvajamo: Zlate mreže transnacionalnih podjetij (1985), The World Economy: Challenges of Globalization and Regionalization (skupaj s H. Singerjem, 1996), Foreign Investment in Central and Eastern Europe (skupaj s P. Artisienom in M. Rojcem, 1993). Bil je tudi konzulant za številne mednarodne organizacije, na primer UNCTAD, UNIDO, UNDP, Center OZN o transnacionalnih korporacijah, WIDER inštitut Univerze OZN itd.Je član uredniškega odbora Journal of East West Business, član skupine recenzentov International Trade Journala ter Global Society. Poleg tega je član European Business Academy, Academy of International Business, International Studies Association in International and Finance Association.

Knjige:

Svetovno podjetje
v zbirki /
področja: