Mark Nowak

MARK NOWAK (1964) je pesnik, pisatelj, dramatik in publicist, družbeni kritik in delavski aktivist, na kolidžu Manhattanville (Purchase, New York) poučuje angleški jezik in kreativno pisanje. Za svoje delo je prejel več nagrad in štipendij. Več kot dvajset let se posveča delavskemu aktivizmu, ustanovil je Delavsko šolo pisanja (Worker Writers School) in jo zasnoval kot širok, živ, spreminjajoči se javni prostor, ki povezuje svetovni delavski razred kot najpomembnejšo produktivno silo, delavska in družbena gibanja, delavce v kulturi, umetnosti, šolstvu in z drugih področij javne dobrobiti, predvsem pa daje glas odrinjenim, zapostavljenim, neslišanim. Sodeluje z delavskimi centri in s sindikati, a s stališča, da delovni ljudje ne potrebujejo pokroviteljskega političnega zastopstva, temveč morajo dobiti avtonomen prostor in možnost, da se zastopajo kot subjekti. Pesniške delavnice za delavce in sindikate je doslej soorganiziral v ZDA, Kanadi, Panami, Južni Afriki, Združenem kraljestvu, na Nizozemskem in v Belgiji. Med njegovimi knjižnimi izdajami izpostavljamo še pesniške zbirke Revenants, Shut Up Shut Down in Coal Mountain Elementary. Knjiga Družbena poetika je njegovo najnovejše delo, je hkrati avtobiografija, literarna kritika in politična teorija, izoblikovana na podlagi terenskega delovanja.