Martina Trbanc

Mag. Martina Trbanc je kot strokovno raziskovalna sodelavka zaposlena na Inštitutu RS za socialno varstvo. Ukvarja se z različnimi vidiki socialne politike, sistema socialnih transferjev, revščino, socialno izključenostjo in ranljivimi skupinami. Od leta 2014 raziskuje socialno aktivacijo in je v letih 2018–2019 vodila projekt spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije v Sloveniji. Istočasno je sodelovala v mednarodnem projektu Integrated delivery of social services aimed at activating minimum income recipients: success factors and reform pathways.