Michael Heinrich

Michael Heinrich (1957) je politolog, matematik, predavatelj ekonomije in gostujoči profesor na več univerzah, eden vodilnih teoretikov novega branja Marxa (neue Marx-Lektüre), sodelavec uredništva Marxovih in Engelsovih zbranih del (MEGA) in član uredništva revije PROKLA – Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, ki deluje na področjih sociologije, socialne zgodovine in politologije in je usmerjena zlasti v politično ekonomijo, ekologijo, kritično teorijo družbe, mednarodne odnose in družbena gibanja. Živi v Berlinu, raziskovalno se ukvarja predvsem z Marxovo kritiko politične ekonomije, zgodovino ekonomskih teorij in sodobnim razvojem svetovnega kapitalizma. S tega področja sta izšli še dve njegovi knjigi, Wie das Marxsche Kapital lesen? (2008) in Die Wissenschaft vom Wert (1991).