Milan Balažic

Milan Balažic, dipl. politolog in dr. sociologije kulture, je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani habilitiran za področje politologije in je bil predstojnik katedre za teoretsko-analitsko politologijo. Bil je tudi ustanovitelj in prvi predsednik slovenske Diplomatske akademije, predaval pa je tudi na različnih tovrstnih akademijah po svetu. V znanstveno-raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s posegi psihoanalize v polje politike.Ob znanstvenih in strokovnih člankih ter leposlovnih delih je objavil štiri samostojne monografije: Gospostvo: trije pristopi psihoanalize k polju družbenega (1995), Slovenska demokratična revolucija 1986-1988 (2004), Slovenski berlinski zid 1989 (2006) in Psihoanaliza politike (2007). S kolumnami in članki se tvorno vključuje v aktualno družbeno in politično problematiko.

Knjige:

Znanost in realno
2008
v zbirki / 3
področja:
Psihoanaliza politike
2007
v zbirki / 4
področja:
Gospostvo
1995
v zbirki /
področja: