Minqi Li

Minqi Li je politični ekonomist in teoretik svetovnega sistema ter velja za inovatorja na področju razlage ekonomske zgodovine. Na pekinški univerzi je študiral ekonomski menedžment in leta 1989 sodeloval v študentskem gibanju, naslednja tri leta pa je prebil v zaporu. Doktoriral je na University of Massachusetts Amherst z disertacijo »Three Essays on China’s State Owned Enterprises: Towards an Alternative to Privatization«, ki je leta 2008 izšla pri hamburški založbi VDM Verlag. Politično ekonomijo, makro- in mikroekonomijo, globalne finance, gospodarsko zgodovino in zgodovino ekonomije je predaval na University of Massachusetts, York University, Holyoke Community College, Franklin and Marshall College; trenutno je profesor na University of Utah.