Mojca Krevel

Mojca Krevel je anglistka, ki je doktorirala iz literarnih ved na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava anglo-ameriško književnost. V svojem znanstvenem delu se ukvarja s kulturnimi študijami, novimi medijskimi tehnologijami in elektronsko književnostjo. Poleg številnih teoretskih člankov in prevodov literarnih del je izdala tudi elektronsko knjigo Kiberpank v literaturi (2001).