Sabina Jelenc Krašovec

Sabina Jelenc Krašovec, dr. pedagoške znanosti, je docentka na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Je nosilka predmetov andragoško svetovalno delo in ciljne skupine v izobraževanju odraslih za študente andragogike, sodeluje pa tudi pri predmetu obča andragogika. V svojem znanstveno-raziskovalnem delu je obravnavala tudi izobraževanje odraslih  in dejavno državljanskost, stališča o stanju in politiki izobraževanja odraslih v Sloveniji, čedalje bolj pa jo zanimajo pojavnost in razvoj vseživljenskosti učenja in izobraževanja ter vloga učitelja v procesih izobraževanja odraslih. Sodelovala je v treh mednarodnih projektih. Do zdaj je objavila samostojno knjižno delo – priročnik ABC izobraževanja odraslih (1995) in visokošolski učbenik Andragoško svetovalno delo (2003 – v soavtorstvu). Uveljavila se je tudi kot uspešna voditeljica delavnic in kot predavateljica v programih izobraževanja andragoških delavcev.

Knjige:

Univerza za učečo se družbo
2003
v zbirki / 2
področja: