Sergije Dimitrijević

(1912–1987) je bil pravnik, ekonomist in zgodovinar. Pred vojno je diplomiral v Beogradu in se študijsko izpopolnjeval v Parizu. Po vojni je bil sodelavec in nekaj časa tudi direktor Ekonomskega inštituta zvezne vlade v Beogradu, ob tem je predaval politično ekonomijo na Pravni fakulteti Univerze v Beogradu. Pozneje je bil do upokojitve sodelavec Zgodovinskega inštituta v Beogradu, kjer se je ukvarjal predvsem s krajevno, socialno in agrarno zgodovino osrednje Srbije ter z zgodovino delavskega gibanja. Njegov najpomembnejši dosežek so raziskave o posledicah položaja države v mednarodnem ekonomskem sistemu za njen družbenoekonomski razvoj. V teh študijah je anticipiral številne koncepte svetovno znane teorije odvisnosti, ki so ohranili relevantnost vse do danes.