Silvio Pons

SILVIO PONS je profesor sodobne zgodovine Vzhodne Evrope na rimski univerzi Tor Vergata, direktor Fundacije Gramsci ter član uredništva revije Journal of Cold War Studies. Njegovi osrednji raziskovalni področji sta zgodovina svetovnega komunizma in zgodovina hladne vojne. O teh problematikah je objavil številne prispevke, med njimi tudi knjigi Stalin and the Inevitable War 1936–1941 (Frank Cass, London, 2002) in Berlinguer e la fine del comunismo (Einaudi, Torino, 2006). Kot urednik ali sourednik je objavil dela The Cominform: Minutes of the Three Conferences 1947/1948/1949 (Fondazione Feltrinelli, Annali, XXX, Milano, 1994), The Soviet Union and Europe in the Cold War, 1943–1953 (Macmillan, London, 1996), Russia in the Age of Wars 1914–1945 (Feltrinelli, Milano, 2000), Reinterpreting the End of the Cold War (Frank Cass, London, 2005) in Dizionario del comunismo, 2 zv. (Einaudi, Torino, 2006/7).

Knjige:

Svetovna revolucija
2017
v zbirki /
področja: