Simona Smolej Jež

Mag. Simona Smolej Jež je kot strokovno raziskovalna sodelavka zaposlena na Inštitutu RS za socialno varstvo. Proučuje revščino in socialno izključenost ter skupnostne oblike skrbi za ranljive skupine prebivalstva. V zadnjem obdobju se ukvarja zlasti s spremljanjem in vrednotenjem izvajanja pilotskih projektov ter novosti na področju socialnega in invalidskega varstva.