T. H. Marshall

T. H. Marshall (1893-1981) velja za enega izmed vodilnih britanskih sociologov v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja. Bil je profesor na London School of Economics, obenem je bil izrazito družbeno angažiran. Poleg številnih drugih funkcij je bil predstojnik Oddelka za družbene znanosti Unesca in predsednik Mednarodnega sociološkega društva.