Vojko Venišnik

Vojko Venišnik (1950-2001) je bil politik-socialist in strokovnjak za mednarodne odnose; po osamosvojitvi Slovenije je bil med glavnimi kreatorji mednarodne usmeritve Združene liste socialnih demokratov. Deloval je tudi v visokih forumih evropske socialdemokracije in navezal številne osebne stike z njenimi ključnimi osebnostmi.Njegove analize je oblikoval pečat »insiderstva«, kar velja tudi za pričujočo knjigo, s katero je v naš prostor uvedel poglobljeno razpravo o novem fenomenu evropskih transnacionalnih strank in vlogi socialdemokratov v razvoju Evropske unije.