Priporočamo zgodovinske študije

Pieter M. Judson, Habsburški imperij: nova zgodovina
Temeljno in sodobno delo na področju družbene, kulturne in politične zgodovine habsburškega imperija in 19. stoletja, ki presega prevladujoče nacionalistične in etnicistične paradigme.

Eric Hobsbawm, Čas skrajnosti: svetovna zgodovina 1914-1991
Temeljno delo svetovno priznanega zgodovinarja, eruditskega humanista in publicista. Hobsbawm temeljito razčleni zaton imperializma, vzpon in padec velikih ideologij ter druge ključne procese med prvo svetovno vojno in devetdesetimi leti 20. stoletja.

Patrick Karlsen, Vittorio Vidali: življenje tržaškega komunista v obdobju 1916–1956
Izčrpna zgodovinska in dokumentarno-biografska študija, ki življenje in delovanje Vittoria Vidalija razčlenjuje skozi intenzivnost njegovega idejnega prepričanja in ju umešča v širši kontekst.

Silvio Pons, Svetovna revolucija: zgodovina mednarodnega komunizma: 1917-1991
V izredno podatkovno izčrpni in sintezni monografiji o svetovnem komunizmu Pons zajame dolg časovni lok, obravnava posamezne etape v svetovnem komunističnem gibanju od prihoda komunistov na oblast v Rusiji leta 1917 do zloma komunizma v letih 1989–1991.

Alexander Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast: revolucija leta 1917 v Petrogradu
Avtorjevo temeljno delo in obenem klasično delo iz socialne zgodovine, ki v stroki velja za prebojno in najtemeljitejšo raziskavo oktobrske revolucije.