Ilegalčki

Redna cena: 35.00€
Spletna cena: 31.50€
Ilegalčki
Vojna Ljubljana 1941-1945 (1. in 2. knjiga)
2004

(Društvo ZAK, 2004)
Ilegalčki so bili otroci partizanov in aktivistov Osvobodilne fronte. Njihovi starši so zaradi nevarnosti kompromitiranja morali zapustiti Ljubljano, ali pa so otroci ostali sami, ko so starše ubili ali jih poslali v taborišča, sorodnikov pa niso imeli ali le-ti niso mogli poskrbeti zanje. Oblika varstva ogroženih otrok je bila s tako podrobno izvedeno organizacijo (Slovenska narodna pomoč), katere nosilka je bila najprej Ada Krivic, po njeni aretaciji pa Ana Ziherl – Mami, edinstvena v okupirani Sloveniji, a tudi v okupirani Evropi, vanjo so bili vpeti aktivisti Osvobodilne fronte, zdravniki, odvetniki, učitelji, trgovci in drugi prebivalci Ljubljane, predvsem pa plemeniti ljudje – vrsta nadomestnih staršev ilegalčkov. In nobenega od teh otrok niso odkrili.

Monografija obsega pripovedi 124 ilegalčkov iz zapuščine Ade Krivic, njihovih skrbnikov, sorodnikov, sezname otrok, za katere je skrbela osebno Ana Ziherl, ter dodatno gradivo, pridobljeno ob avtorizaciji pripovedi v letih 1999–2004: več kot 90 pisem, dopisnic, dokumentov, dnevniških zapisov, 580 fotografij iz družinskih arhivov, doslej neobjavljene oljne slike in risbe Hinka Smrekarja, Maksima Gasparija, Božidarja Jakca, Slavka Pengova, neznanega nemškega arhitekta iz taborišča Ansendorf, sojetnika matere enega od ilegalčkov, ter zapise o zdravnikih in ostalem zdravniškem osebju, ki je sodelovalo s Slovensko narodno pomočjo in Ano Ziherl, mdr. Bogdan Derč, Draga Bidovec, Krista Kocjančič, Tatjana Zalokar, Alojz Zalokar, Božena Grosman, Anča Tavčar Konvalinka, Branko Šalamun, Marij Avčin, Robert Neubauer, Zora Konjajev, Franta Mis, Emilija Kraigher.

Priporočamo tudi knjigo - Silvija Kavčič: PREŽIVELE SMO IN SPOMINJAMO SE. Slovenske jetnice v ženskem koncentracijskem taborišču Ravensbrück .

Priporočamo tudi knjigo - Carlo Spartaco Capogreco: FAŠISTIČNA TABORIŠČA. Internacije civilistov v fašistični Italiji 1940-1943

Priporočamo tudi knjigo - Miloš Ivančič: LEBIČ. Zgodbe pozabljenega eksodusa

Priporočamo tudi revijo Borec - revija Borec, leto 2014, 703-705 (z vključeno prilogo DVD dokumentarnim celovečernim filmom Dorina Miniguttija: Onstran žice).

Priporočamo še - evropski projekt Mestnega muzeja Ljubljana, 2014-2015, Skriti otroci 2. svetovne vojne:

Urednik/ca: Milena Štrajnar
Urednik/ca: Tanja Velagić
Zbirka: /
680 strani, trda vezava
Format: 22 x 27 cm
Področja:
ISBN: 961-90628-7-6