Skupnosti

Redna cena: 9.00€
Spletna cena: 7.20€
Skupnosti
Teorije, oblike, pomeni
2005

Skupnost je bila v sociologiji dolgo časa potisnjena na obrobje in ji niso pripisovali večjega pomena niti za družbeni niti za osebnostni razvoj. V zadnjem času se odnos spreminja.

Avtor v pričujoči knjigi predstavi in oceni klasične, novejše in sodobne teorije skupnosti. V ospredju njegovega zanimanja so razlike in prelomi v razmerju med posameznikom in družbo v moderni in postmoderni družbi.

V svetu, v katerem visoko zgoraj vladajo države, v nižavah pa se za prostor pod soncem prerivajo osamljeni posamezniki, avtor razume skupnost kot prostor srečanja oseb in možnost vzpostavljanja pristnega odnosa in prave dialoškosti. V tem kontekstu daje poseben poudarek posredovalnim institucijam, od družine, sosesk in drugih malih življenjskih skupnosti do svetovalnih storitev, državljanskih in drugih družbenih gibanj, ki povezujejo posameznike v skupnost. Ta del zaokroža predstavitev komunitarnih gibanj kot organiziranega prizadevanja za revitalizacijo skupnosti, ki jih posebej predstavi v kontekstu ZDA in v evropski varianti britanske politike »tretje poti«. S skupnostmi je tesno povezano vprašanje obsega in kvalitete socialnega kapitala, ki je vezivno tkivo skupnosti ter zlasti vpliva na nivo zaupanja v postmodernih družbah.

Knjiga je pregleden in zanesljiv uvod v teorije skupnosti in dela vodilnih sociologov s tega področja, pa ne le za študente družboslovja in humanistike, ampak tudi za posameznike in institucije, ki se ukvarjajo s skupnostmi – lokalnimi, verskimi, družinskimi ipd.

272 strani, mehka vezava
Format: 150 x 235 mm
Področja:
ISBN: 978-961-6294-72-5