Psihoanaliza politike

Razprodano!
Psihoanaliza politike
2007

Avtor se loteva psihoanalitskih interpretacij političnega, ideologije, kulture in religije, pri tem pa upošteva najvidnejše teoretike 20. stoletja – od Freuda, avtorjev znamenite franfkurtske šole, Lacana, Badiouja, Barthesa, Foucaulta, Derridaja do Žižka in drugih sodobnikov.

Naj navedemo naslove nekaterih poglavij knjige, ki nazorno izražajo njene teme: politika skozi freudovsko psihoanalizo, psihoanaliza množic, dialektika razsvetljenstva, totalitarizem, formule seksuacije, kultura nekulture, triumf religije, prav(n)a ideologija, konstrukcija družbenega, struktura ideologije, politika skozi lacanovsko psihoanalizo. Knjigo zaključujeta imensko kazalo in bogat izbor literature.

Knjiga torej razpira številne, v naši družbi vse bolj prisotne dileme o razmerju med subjektom ter znanostjo/vednostjo in politiko, kar je avtor npr. takole ubesedil: “Sanje o psihoanalitsko ‘poglobljeni’ politologiji so končane enako kot sanje o politološko ‘historizirani’ psihoanalizi. Politologija ostaja politologija, psihoanaliza psihoanaliza; zgodovinska in ‘pozitivna’ vednost na eni, ne-zgodovinska in ‘negativna’ resnica na Drugi strani. Neprekoračljivo. Neprekoračljivo?”

465 strani, mehka vezava
Format: 170 x 240 mm
Področja:
ISBN: 978-961-6294-83-6