Nov razmislek o Evropi

Razprodano!
Nov razmislek o Evropi
Družbena teorija in pomeni evropeizacije
Prevod:
Marjan Sedmak
2008

V letu 2005 prvič objavljenem delu Nov razmislek o Evropi, ki že slaba tri leta kasneje velja za eno temeljnih področnih del, avtorja odločno širita okvire obstoječe razprave o evropeizaciji, praviloma skrčene na strogo funkcionalen diskurz EU kot nadnacionalne oblasti, ki izpodriva nacionalno državo. Delanty in Rumford opozarjata, da prevladujoči pristopi k preobrazbi Evrope prezrejo sodobne družbenoteoretske razlage narave in dinamike družbenih sprememb. Avtorja zatrjujeta, da za tvorno razumevanje evropeizacije nujno potrebujemo teorijo družbe, prenovljeno v skladu s prenovljenimi družbenimi okoliščinami novih časov. Kot takšno njuno delo dokazuje, da je potrebno evropeizacijo iztrgati iz preozkih okvirov »vseevropskosti« in jo teoretično obravnavati v luči globalizacije, se pravi trenutno najpomembnejših družbenih premikov, ki jih ne usmerja nujno EU, ter v najširšem kontekstu preobrazbe modernosti.

Izvirni naslov: Rethinking Europe
Spremna beseda: Ksenija Vidmar Horvat
277 strani, mehka vezava
Format: 150 x 235 mm
Področja:
ISBN: 978-961-6294-95-9