Evridika in Orfej: od zrcalne k mnogoteri ljubezni

Redna cena: 10.00€
Spletna cena: 8.00€
Evridika in Orfej: od zrcalne k mnogoteri ljubezni
2009

Izhodišče knjige Evridika in Orfej: od zrcalne k mnogoteri ljubezni je mit o Orfeju in Evridiki, ki je bil v več kot dva tisočih letih deležen številnih interpretacij, kar kaže, da je zahodna kultura prežeta s konceptom ljubezni, za katerega je značilno umanjkanje razmerja med ljubimcema, ki nikakor ne uspeta priti skupaj. V knjigi je opravljena analiza pojavitev mita od antike – Ajshil, Vergilij, Ovidij – do sodobnih dramskih in filmskih uprizoritev, na tej podlagi pa je obravnavano spreminjanje koncepta ljubezni. Že v mitu navzoča zrcalna ljubezen, danes znana pod imenom romantična ljubezen, je izražena skozi Orfejevo izničenje Evridikinega »nečistega« telesa in utišanje njenih besed. Eros, imanenten ljubezenskemu razmerju, ni obravnavan kot esencialna tvorba, temveč kot kulturno-zgodovinski konstrukt, ki se po eni strani spreminja glede na historični kontekst, v katerem se pojavlja, po drugi strani pa zaradi patriarhalnih politik, ki zavirajo razvoj njegovih pozitivnih konotacij, ostaja ujet v nespremenljivo, destruktivno, hierarhično strukturo.

Teoretski temelj, na katerega avtorica prisega v svojem prvencu, je feministični nomadizem, kot ga je opredelila Rosi Braidotti, in v tem okviru avtorica interpretira umetniške upodobitve mita. Podrobneje predstavi tudi pojme, ki jih uvaja Gilles Deleuze, in njegova teoretska izhodišča uporabi za analizo zrcalne in narcistične ljubezni ter za vzpostavitev koncepta mnogotere ljubezni.

Knjigo zaključujeta imensko in stvarno kazalo, namenjena pa je tako študentkam in študentom kot profesorjem in profesoricam širokega polja humanistike, zlasti tistim, ki jih zanimata reprezentacija ženske ter pojmovanje ljubezni in želje.

Zbirka: / 1
240 strani, mehka vezava
Format: 145 x 210 mm
ISBN: 978-961-6768-03-0