Zemljevidi vmesnosti

Redna cena: 12.00€
Spletna cena: 10.80€
Zemljevidi vmesnosti
Eseji o evropski kulturi in identiteti po koncu hladne vojne
2009

»Knjiga je po svojem pristopu in predmetu zelo relevantna, vrh tega pa tudi izrazito inovativna v okolju, v katerem izrazito dominira esejistični in negativen (oziroma kritikastrski) diskurz o Evropi, ki ga kronično karakterizira odsotnost zanimanja za vprašanje, kaj združena Evropa sploh je in kako se oblikuje.«
- Iz recenzije dr. Bojana Baskarja

V knjigi Zemljevidi vmesnost: Eseji o Evropski kulturi in identiteti po koncu hladne vojne Ksenija Vidmar Horvat ponuja sociološko refleksijo razvoja evropske ideje po letu 1989 in raziskuje, kako se evropski projekt odraža v slovenskem in evropskem javnem prostoru. Avtorica gleda na razvoj združevanja Evrope v luči napetosti, ki jih poraja homogenizacija različnih nacionalnih prostorov, njihovih specifičnih kulturnih ter zgodovinskih okoliščin v nadnacionalno tvorbo. Prevladujoč trend dosedanjega razvoja evropeizacije v okviru Evropske skupnosti kot politične tvorbe opredeli kot evropski nacionalizem, saj se evropska identiteta gradi predvsem na brisanju celega spektra razlik, med političnimi afinitetami, nacijami, rasami, verstvi, kulturami, izročili … Namesto tovrstnega političnega inženiringa in netolerantnosti do drugačnosti in različnosti, ki onemogočajo demokratične in emancipacijske procese, avtorica predlaga koncept vmesnosti, ki združuje različnost, a jo hkrati pusti v stanju odprtosti in fluidnosti ter ji dopušča njen lasten razvoj.

Delo je napisano v jasnem jeziku, čeprav je izredno poglobljena in široka sociološka in zgodovinska znanstvena študija, ki je oprta na številne priznane sodobne in klasične avtorje ter njihova dognanja. Namenjena je družboslovcem in humanistom različnih disciplin in šol kot tudi širšemu bralnemu občinstvu, ki jih zanima sodobna Evropa in njene perspektive. Knjigo bogati slikovno gradivo, zaokrožuje pa stvarno in imensko kazalo.

292 strani, mehka vezava
Format: 145 x 210 mm
ISBN: 978-961-6768-10-8