Nova državljanstva v dobi globalizacije

Razprodano!
Nova državljanstva v dobi globalizacije
2010

Danes na svetu skoraj ni države, ki bi jo lahko v celoti poimenovali »nacionalna država«. Ne samo, da so države nacionalno mešane, ampak tudi na večini teritorijev, ki jih imajo »nacionalne države« za svoje, živijo etnične manjšine; in nasprotno: skorajda ni države, katere meje bi se ujemale z etničnimi mejami njenega prebivalstva. To povzroča prebivalcem resne identitetne probleme, kajti stalno se morajo odločati med lojalnostjo državi ali svoji etniji. Državljanstvo kot koncept je zato tisto, ki lahko (raz)rešuje napetosti med posameznimi etnijami in nacionalno državo.

– Dr. Jernej Pikalo, iz knjige

Urednik/ca: Jernej Pikalo
260 strani
Format: 145 × 210 mm
Področja:
ISBN: 978-961-6768-22-1