Red knjig

Redna cena: 10.00€
Spletna cena: 8.00€
Red knjig
Bralci, avtorji in knjižnice v Evropi med 14. in 18. stoletjem
Prevod:
Saša Jerele
2011

»Knjiga vedno teži k temu, da bi vzpostavila določen red, najsi bo to red, po katerem je treba dešifrirati, red v katerem jo je treba razumeti, ali red po volji avtoritete … ima torej mnogo obrazov, a ni tako vsemogočen, da bi lahko ukinil svobodo bralcev.«
- Roger Chartier

»Chartiereva študija napeljuje k premisleku, ki ne zadeva le raziskovanja knjižne kulture v ožjem pomenu, temveč tudi literarno ustvarjalnost in kulturo v najširšem smislu.«
- Maja Breznik v spremni besedi

V delu Red knjig se Roger Chartier loti analize knjige kot kulturnega predmeta, ki ga je treba raziskovati v njegovi materialnosti, zgodovinskosti in kontekstualnosti, pri čemer izpostavi predvsem tri vidike: stališče bralca, avtorja in knjižnice. Na podlagi zgodovinskih študij opozarja na past razumevanja bralstva kot abstraktnega subjekta s tezo, da so načini branja in konstituiranje bralskih skupnosti zgodovinsko določeni s tehnološkimi, družbenimi in kulturnimi spremembami. Z njimi so poleg oblikovalskih in fizičnih sprememmb vznikali tudi drugačni načini branja (branje na glas in tiho branje, v javnosti ali zasebnosti itn.), obenem pa se je preoblikovala (ne)dostopnost knjig raznim družbenim slojem in bralskim skupnostim. V drugem delu razčlenjuje nastanek institucije avtorja, kot jo razumemo danes, v povezavi s cehovskimi privilegiji in razvojem avtorskih pravic. Ker avtorji ne pišejo knjig, temveč besedila oziroma rokopise, medtem ko drugi (uredniki, lektorji, tiskarji kot tudi meceni), spreminjajo njihove rokopise v knjige, podvomi o romantičnem idealu genija. V zadnjem delu knjige se posveti analizi zgodovine pojava ideala knjižnice vseh knjižnic, ki je neločljivo povezan z začetki urejanja katalogov in arhitekturne ter organizacijske zasnove knjižnic. Tovrstna knjižnica se dandanes vse bolj gradi pred našimi očmi na računalniških zaslonih, toda Chartier opozarja, da s tem »novi oblikovni dispozitivi, ki ga ponujajo bralcu, spreminjajo pogoje njegovega sprejemanja in razumevanja«.

Knjiga je napisana v poljudnem in jasno razumljivem jeziku, pri čemer se avtor opira v podajanju vsebine na konkretne zgodovinske primere. Slovenski prevod vsebuje spremno besedo Maje Breznik, v kateri avtorica izpostavi nekatere spregledane zastavke Chartiereve študije. Namenjena je bibliotekarjem, družboslovcem in humanistom kot tudi širšemu bralnemu občinstvu, predvsem tistim, ki jih zanima knjiga sama na sebi in njena umeščenost v širše družbeno in historično okolje.

Odzivi medijev - 30.9.2012, Radio Študent, Teorema, Petra Meterc

Izvirni naslov: L'Ordre des livres: Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle
Spremna beseda: Maja Breznik
Zbirka: / 13
176 strani, mehka vezava
Format: 14 × 21 cm
ISBN: 978-961-6768-38-2