Tri predavanja o postindustrijski družbi

Redna cena: 10.00€
Spletna cena: 8.00€
Tri predavanja o postindustrijski družbi
Prevod:
Miranda Bobnar
2011

V tej jedrnati in provokativni knjigi Daniel Cohen predstavi globalne premike v postindustrijski dobi. Solidarnosti, ki je bila nekoč značilna za industrijsko družbo, ni več. Nekdanja velika industrijska podjetja so sistematično razgradili: naloge, ki veljajo za nebistvene, so zaupane podizvajalcem, inženirji so v razvojnih parkih ločeni od delavcev, medtem ko so delničarji našli nove načine obvarovanja pred tveganji, so zaposleni prepuščeni nemilosti trga. Zavedanje, da živimo v enem svetu še nikoli ni bila tako močno, družbeni pogoji eksistence pa še nikoli tako neenaki.

Cohen v svojih razmišljanjih opisuje preobrazbe, ki so zaznamovale prelom med industrijsko in postindustrijsko dobo. Informacijsko revolucijo poveže z usmeritvijo k vse manjši hierarhiji delavcev z vse več veščinami in ta proces poveže z delovnimi praksami, ki jih je spodbudila kultura maja '68. Naravo dela sta spremenila tudi podizvajalstvo in eksternalizacija in nastala je nova mednarodna delitev dela. Avtor analizira gospodarski vzpon Kitajske, Indije in držav nekdanje Sovjetske zveze in gospodarske učinke, ki jih ima prosta trgovina v revnih deželah. Na koncu se Cohen posveti usodi evropskega socialnega modela in njegovemu tradicionalnemu kompromisu med socialno pravičnostjo in gospodarsko produktivnostjo.

Za slovensko bralko in bralca je knjigo z obsežno študijo pospremil Branko Bembič, zaključuje pa jo stvarno in imensko kazalo.

Izvirni naslov: Trois leçons sur la société post-industrielle
Spremna beseda: Branko Bembič
Zbirka: / 7
176 strani, mehka vezava
Format: 14 x 21 cm
ISBN: 978-961-6768-28-3