Pomen druge svetovne vojne

Redna cena: 18.00€
Spletna cena: 16.20€
Pomen druge svetovne vojne
Prevod:
Marko Kržan
2013

Če je mogoče pomen druge svetovne vojne tako kot pomen njene predhodnice razumeti le v kontekstu imperialistične težnje po svetovni prevladi, lahko rečemo, da je pomembna zato, ker je bila skrajni preizkus relativne moči tekmujočih imperialističnih držav. Njen razplet je za celo obdobje določil specifični vzorec akumulacije kapitala. V svetu, ki ga ureja kapital s podlago v nacionalnih državah, je vojna mehanizem za dokončno razrešitev nesoglasij par excellence. Kajti čeprav vojaška moč ni edina oblika pritiska, s katero se lahko kapitalistična država loti svojih tekmecev, je vendarle najvišja oblika oblasti: oborožena sila, ki jo uporabi zato, da bi vsilila svojo voljo, je odločilni dokaz prevlade imperialistične države.
- Iz knjige

Študija druge svetovne vojne Ernesta Mandela med primerljivimi deli izstopa po tem, da se ne posveti le posameznim bitkam in frontam, ampak tudi umestitvi teh bitk in front v širšo politično in ekonomsko sliko prve polovice 20. stoletja. Metodološko gre tako za sintezo, ki uspešno lovi ravnotežje med dolgotrajnimi, manj očitnimi zgodovinskimi procesi (prvi del) ter popisom in analizo posameznih dogodkov (drugi del). Kljub obsežnim opombam in rednemu sklicevanju na podatke je torej jasno, da tudi za to študijo stoji vplivna teorija monopolnega kapitala, po kateri je Mandel najbolj znan. Drugo svetovno vojno tako razume predvsem v luči povečevanja napetosti med ključnimi akterji imperializma ter uspehov in neuspehov Stalinove Sovjetske zveze, mednarodnega delavskega gibanja in protikolonialnih gibanj. Njegova študija bo nedvomno zapolnila veliko praznino v slovenskem knjižnem prostoru, saj slovensko zgodovinopisje podobnih kvalitetnih in dostopnih študij ni proizvedlo, hkrati pa odpira tudi priložnost za premislek o razlogih za to praznino, ki jo izkoristi odlična spremna študija Jerneja Kosija.

Odzivi medijev - RTV SLO, ARS, Goran Dekleva, 1.10.2015, Oddaja Glasovi svetov: Pomen druge svetovne vojne (posnetek oddaje),
Odzivi medijev - Pogledi.si
Odzivi medijev - RTV SLO/Knjiga me ne briga (posnetek oddaje)
Odzivi medijev - Mladina
Odzivi medijev - Bukla

Izvirni naslov: The meaning of the Second World War
Spremna beseda: Jernej Kosi
Zbirka: /
292 strani, mehka vezava, 398 g
Format: 21 x 14
ISBN: 9789616768542