Sodobni zagovor historičnega materializma

Redna cena: 18.00€
Spletna cena: 16.20€
Sodobni zagovor historičnega materializma
Sociologija, zgodovina, filozofija
2016

Knjiga obravnava kompleksna sociološka in filozofska vprašanja, ki so v osrčju sodobne humanistike, vendar je pisana dostopno in namenjena kar najširšemu bralstvu, saj želi v slovenskem kulturnem prostoru obuditi in sprožiti razprave, ki so z mnogo vidikov pomembne ne le v družbenem življenju, marveč tudi v vsakdanjem, saj se tičejo prihodnosti ureditve družbe in s tem naših življenj. Vprašanja, ki so sicer predmet akademskih razprav, zlasti o razredih in ideologiji, umešča v konkretnost življenja, imajo splošno intelektualno in kulturno razsežnost.

Glavni namen knjige je natančno predstaviti in zagovarjati sodobni historični materializem, njegovo umestitev, in sicer s pomočjo ontoloških, epistemoloških in metodoloških argumentov, ki izhajajo iz kritičnega realizma, enega najvznemirljivejših sodobnih razvojev v filozofiji naravoslovne in družboslovne znanosti, nasproti najvidnejši alternativni paradigmi, antirealizmu oziroma antiesencializmu. Na teoretsko-empirični ravni pa teče zagovor prek podrobnega soočenja z najvplivnejšimi teoretsko-empiričnimi kritikami marksizma, ki sta jih razvili (neo)webrovska in poststrukturalistična družbena teorija.

Knjiga ima v kontekstu svetovne in slovenske humanistike dvojni pomen. Po eni strani v slovenski prostor vnaša najsodobnejše svetovne razprave in polemike s področja (historične) sociologije in filozofije znanosti, ki so v tem prostoru sicer precej nepoznane in marginalizirane, po drugi strani se skozi te razprave ostri misel in razvija besednjak, novi koncepti. Zlasti pa je pomembna intervencija v slovenski kulturni in teoretski prostor, kjer po eni strani vlada zmešnjava npr. glede pojma razreda (vpliv teorij mnoštva in postfordizma ter sociološke »postrazredne« teorije npr. Ulricha Becka), medtem ko je natančnejša teorija razreda omejena na klasično delo Marka Kerševana Razredna analiza in marksistična družbena teorija, nekaj spisov Rastka Močnika in tematsko številko revije Borec O izkoriščanju, nadvladi in razredih (2014).

Priporočamo
Tematska številka revije Borec: In memoriam E. M. Wood (Sophia, 2016)

Priporočamo
Ellen Meiksins Wood: Od državljanov do gospode, (Sophia, 2016)

Spremna beseda: Aljoša Slameršak
Zbirka: /
375 strani, mehka vezava
Format: 21 x 14 cm
ISBN: 9789617003048