Borec, leto 2020, št. 775-777, Spomini partizana Robina

Borec 775-777
Redna cena: 12.00€
Spletna cena: 10.80€
Borec, leto 2020, št. 775-777, Spomini partizana Robina
Revija za zgodovino, antropologijo in književnost
2020

Anton Erjavec
Spomini partizana Robina

Vsak padli tovariš je bil tvoj prijatelj, del tebe.
Ko ga ni bilo več, si čutil praznino in slutnjo,
da se iz naslednjega boja morda tudi sam ne boš vrnil.
[…] Danes, ko pišem te spomine, še z večjo gotovostjo trdim, da je bil vsak borec, ki je preživel to golgoto, pravi heroj in vreden vsega spoštovanja – ne glede na to, ali je bil na vodilnem položaju ali samo kuhar ali mulovodec. Vsak je prispeval v boju za svobodo.


Kazalo

Okolje in čas
Otroška leta
Prigode iz šolskih dni
Vojna je bila pred vrati, prihod okupatorja
Kako smo otroci kljubovali Italijanom
Odpor se je začel
Postal sem partizan
Prihod v II. grupo odredov
Ognjeni krst partizana Robina
Organizirano delovanje partizanov
Partizanska zaprisega
Bitka na Jančah
Delovanje partizanov
Pohod na Štajersko
Na Štajerskem
Reorganizacija partizanskih enot
Bitka na Dobrovljah
Izdaja
Vrnitev na Dolenjsko
Prihod ranjencev v Podlipoglav
Vrnitev v domače kraje
Baza 20
Delovanje kurirjev
Napad na Bosiljevo
Napad na Pleterje
Uničenje postojanke Ambrus
Sovražna gnezda so padala drug za drugim
Imeli smo upanje
Napad na Plešivico
Obveščevalci so zatajili
Bitka v Jelenovem žlebu
Miniranje viadukta v Borovnici
Napad na postojanko Sela pri Šumberku
Pomlad leta 1943
Organizirali smo napad za napadom
Zbor brigad avgusta 1943
Srečanje s plavogardisti
Bitka za Turjak
Postal sem borec bataljona VOS
Krutosti vojne nisem dojel: sojenje ujetnikom
Italijane so zamenjali Nemci
Kako so me ujelil Nemci
Transport v taborišče Dachau
Ich bin 58.800 – Dachau, november 1943 – 15. maj 1945
Svoboda
Domov
Prekmurje
Prihod v Celje
Namesto zaključka

Povzetek / Summary

Zbirka: /
200 strani, mehka vezava
Format: 16 x 24 cm
Področja:
ISBN: 978-961-7003-58-1