BOREC, leto 2022, št. 808–810

Redna cena: 12.00€
BOREC, leto 2022, št. 808–810
Kitajska
2022

KITAJSKA

Ena izmed zaskrbljujočih posledic silovitega vzpona kitajske gospodarske rasti, njene tranzicije v kapitalistično usmerjeno tržno gospodarstvo in njene vse bolj vidne vloge v razmerju svetovnih velesil, pa je naraščajoče rivalstvo z Združenimi državami Amerike. Danes se v medijih veliko govori o novi hladni vojni med Ameriko in Kitajsko, češ da gre za ideološki boj med zahodno liberalno demokracijo in vzhodnim kitajskim totalitarizmom.

KAZALO

LEA KUHAR, ARNE KUŠEJ
Uvodnik: Socializem s kitajskimi značilnostmi

MAO ZEDONG
Razprava o praksi
Razprava o protislovjih

JANA S. ROŠKER
He Zhen in dekolonizacija feminizma

ROSTJA MOČNIK
Kitajsko delavstvo in njegov odnos do položaja Kitajske v svetovnem kapitalističnem sistemu

CHUN LIN
Jezik razreda na Kitajskem

ALEKSANDAR MATKOVIĆ
Nesvobodno delo od Hanoja do Beograda: kitajske naložbe in napotitev delovne sile na primeru 750 delavcev iz Vietnama

KJELD ERIK BRØDSGAARD
Kitajski model upravljanja pod vodstvom partije ali kako razložiti kitajsko uganko

BOŽIDAR KOLAR
Od Plinija do Pompea: zgodovina predstav o Kitajski in njihovo poustvarjanje v dobi množičnih medijev

AVTORSKI IZVLEČKI / AUTHOR'S ABSTRACTS

Zbirka: /