Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Z
Razprodano!
1998
Avtorica sistematično predstavlja in kritično vrednoti ključna vprašanja psihologije družine – “osnovne življenjske celice” v poljih čustvovanja, mišljenja in ravnanja. Pri tem se opira na dognanja psihoanalize, sistemske teorije in teorije komuniciranja. Zanimajo jo zlasti socializacijski in psihodinamični procesi v družini. V tem okviru najdemo razlago odnosov neodvisnosti in...VEČ
     
Razprodano!
1996
Na začetku 80-ih let se je Slovenija pridružila skupini držav z nižajočim se nivojem rodnosti. Pričujoča monografija poskuša odgovoriti na vprašanje, ali in kako je mogoče vzpostaviti ustrezno obnovo prebivalstva. VEČ
     
Razprodano!
1995
Avtorica izhaja iz stališča, da je spol tisti, ki ima odločilno vlogo v dejavnostih pri preživljanju prostega ali zunajdelovnega časa, vezanega na konkretni življenjski prostor in njegove meje. VEČ
     
Razprodano!
1993
Delo prinaša pregled mednarodno uveljavljenih stališč o človekovih pravicah in dolžnostih, razlaga njihov razvoj skozi filozofijo prava in udejanjanje v različnih državnih in religijskih sistemih nekdaj in danes. VEČ