Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Ž

Redna cena:
15.80€
Spletna cena: 12.64€
2012
V srednjem veku je prišlo do velike spremembe sestopa vrednot z neba na zemljo in pri tej spremembi je oderuštvo odigralo nadvse pomembno vlogo. V 13. stoletju je stare krščanske vrednote ogrozila razširjenost denarnega gospodarstva. Nastajati je začel nov gospodarski sistem, ki je zahteval dejanja, ki jih je cerkev dotlej zavračala. VEČ
     

Redna cena:
12.00€
Spletna cena: 10.80€
2010
Ponovna vključitev Kitajske v kapitalistični svetovni sitem je tokrat prostovoljna in nadzorovana – Kitajska ni več revna in politično podrejena članica, temveč ena izmed trgovsko, finančno in industrijsko najmočnejših držav na svetu ter verjetna kandidatka za novega svetovnega ekonomskega hegemona. VEČ
     

Redna cena:
12.00€
Spletna cena: 10.80€
2008
S katerimi političnimi zakonitostmi je mogoče razložiti širjenje populizma v sodobnem svetu? Kateri elementi so vključeni pri izgradnji ideje ljudstva? Kako je ta izgradnja povezana z drugimi oblikami politične subjektivitete – razredi, narodi, korporacijami in ostalimi oblikami združevanja? VEČ
     
Redna cena:
9.00€
2007
Politologa Igor Lukšič in Jernej Pikalo nas v pričujočem delu seznanjata s predmetom in metodami proučevanja zgodovine političnih idej. Najprej orišeta odnos do zgodovine političnih idej na Slovenskem, nato pa v širšem kontekstu razmišljata o tem, kaj sploh je politika, kdaj se začne zgodovina (idej) in kakšne klasifikacije poznamo. Skozi poglavja o Heglu, marksizmu, hermenevtiki in cambriški...VEČ
     

Redna cena:
14.00€
Spletna cena: 11.20€
2007
Lüthijeva Evropska pravljica je od svoje prve izdaje leta 1947 postala eno izmed najpomembnejših del o naravi, slogu in formi pravljice. Max Lüthi v knjigi prepozna in analizira bistvene značilnosti pravljice (enodimenzionalnost, ploskovitost, abstraktni slog, izolacija, univerzalna povezanost in vsevključenost), zaradi česar je knjiga postala prelomna v razvoju analitičnih konceptov, ki so...VEČ
     

Redna cena:
8.00€
Spletna cena: 7.20€
2006
Avtorici se v pričujoči knjigi posvečata vprašanju pravičnosti v povezavi z vplivom drugačnosti na (ne)uspešnost "rizičnih" skupin učencev v slovenski osnovni šoli. Zanima ju zlasti, kako v okviru rednega šolanja upoštevati različnost učencev in zmanjševati izhodiščne neenakosti možnosti. VEČ
     

Redna cena:
18.80€
Spletna cena: 15.04€
2005
ZADNJI IZVODI Knjiga prinaša oris in analizo obdobja med 4. in 6. stoletjem. To je čas, v katerem razpade Zahodno rimsko cesarstvo, se začne prehod v fevdalno ureditev in pride do nove etnične poselitve ozemlja; in tudi čas prihoda Slovanov (največkrat skupaj z Avari). To obdobje je v pričujočem delu prvič natančno prikazano skozi regionalno dogajanje na alpskopo-donavsko-balkanskem območju, s...VEČ
     

Redna cena:
9.00€
Spletna cena: 7.20€
2004
Steven Lukes, tudi sam ugleden politični filozof in sociolog, je z zgodbo o popotovanjih profesorja razsvetljenstva Caritata naredil za politično teorijo isto kot Gaarderjev Zofijin svet za filozofijo. V filozofskem romanu, podnaslovljenem Komedija idej, je duhovito in barvito predstavil novejšo zgodovino zahodne politične filozofije in različne politične teorije in ideologije naše dobe. VEČ
     
Razprodano!
2003
Avtor, dolgoletni dopisnik TV Slovenija iz ZDA in dr. poltičnih znanosti, v knjigi predstavlja, kako so se na mirovni konferenci v Versaillesu po koncu 1. svetovne vojne oblikovale nove evropske meje, še zlasti slovenske. V okviru delegacije Kraljevine SHS je delovala tudi slovenska sekcija, ki je od vplivnega ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona in njegovega zagovora načela samoodločbe...VEČ
     

Redna cena:
7.00€
Spletna cena: 5.60€
2001
Knjiga bo dobrodošla pri seznanjanju z nastankom, ustrojem in delovanjem političnega sistema Republike Slovenije. Dvojezična izdaja je v prvi vrsti namenjena promociji države in seznanjanju predstavnikov, institucij, delegacij iz tujine na področjih kulturnega, gospodarskega, znanstvenega in drugega sodelovanja o političnem sistemu naše države. Avtor strnjeno in pregledno podaja kratek...VEČ