Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ž

Redna cena:
18.00€
Spletna cena: 16.20€
2013
Študija izstopa po tem, da se avtor ne posveti le posameznim bitkam in frontam, ampak tudi umestitvi teh bitk in front v širšo politično in ekonomsko sliko prve polovice 20. stoletja. Delo bo nedvomno zapolnilo veliko praznino v slovenskem knjižnem prostoru, saj slovensko zgodovinopisje podobnih kvalitetnih in dostopnih študij ni proizvedlo, hkrati pa odpira tudi priložnost za premislek o...VEČ
     
Redna cena:
59.00€
2012
Karl Marx (1818–1883) je bil nemški revolucionar in kritik politične ekonomije. Kapital je bil njegovo življenjsko delo, otrok dveh desetletji ždenja v Britanski narodni knjižnici. Zamišljen je bil sicer kot večji projekt, ki naj bi obsegal kar šest knjig, vendar je za časa Marxovega življenja (1867) izšla le prva od poznejših treh. Ta je tudi tista, ki smo jo ponovno dobili v prevodu. VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 8.00€
2012
Marshall nam ponudi zagovor socialnega državljanstva in socialne države, ki se izogne idealističnemu sklicevanju na prirojene pravice, ampak ju postavi v povsem materialen okvir družbenih razmerij. Kapitalizma ne zavrne, prav nasprotno, trg vidi kot edino mogoče gospodarsko-organizacijsko načelo velike in zapletene družbe, vendar Marshall v nasprotju sodobnimi apologeti trga ni slep za družbene...VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 8.00€
2008
Prva večja raziskava slovenskih literarnih besedil, v katero so vključena dognanja študij vloge spolov, se pravi obravnav ženskosti in moškosti, in ki se namesto ustaljenih interpretacij znanih tekstov posveča motivom ljubezni, spolnosti, erotike in zakonske zveze. Avtorica je za potrebe raziskave pod drobnogled vzela štiriinpetdeset ustvarjalk in ustvarjalcev nadvse raznovrstnih del (pesništvo,...VEČ
     

Redna cena:
12.00€
Spletna cena: 10.80€
2007
Knjiga išče sorodnosti in razlike med kitajskimi in evropskimi filozofskimi idejami v 17. in 18. stoletju, ključnem obdobju za oblikovanje evropskega pogleda na Kitajsko. Avtorica v spisih 18. stoletja ugotavlja v glavnem občudovanje Kitajske, to pa je v nasprotju s strahom in sovražnostjo, ki sta sicer zaznamovala t. i. orientalistični diskurz. VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 8.00€
2006
Tako rekoč ni pomembnejšega književnega teoretika, ki ni v različnih kontekstih in z različnimi poudarki gradil in interpretiral mit Julije kot enega treh romantičnih mitov pri Prešernu – druga dva sta mit naroda in poezije, njihove razlage pa so v pričujoči knjigi postale predmet analize Rastka Močnika. VEČ
     
Razprodano!
2001
... avtor svojo idejo “preveri” tako na klasikih sociologije kot na novejših avtorjih – od Durkheima in Spencerja do Marxa, Webra, Parsonsa, Luhmanna, Habermasa, Willkeja, Etzioneja in drugih. S socialno-zgodovinskimi primeri pokaže, kako se odvija trend povečevanja načrtnih in acentričnih oblik koordinacije v posameznih družbenih podsistemih in to ilustrira z osvetlitvijo razvoja pravnih norm in...VEČ
     

Redna cena:
20.73€
Spletna cena: 16.58€
2000
ZADNJI IZVODI Knjiga ameriškega antropologa in etnomuzikologa iz leta 1964 je postala klasika in tudi najbolj citirano delo s področja etnomuzikologije in antropologije glasbe. V naš kulturni prostor, ki je močneje vezan na srednjeevropske predstave o glasbi in na folkloristiko, prinaša svežino, predmetno širino in metodološko poglobitev, saj predstavlja izvor glasbe in njeno razširjenost po...VEČ
     
Razprodano!
1996
Monografija je sociološka analiza stanovanjske politike in predstavlja njen razvoj in sedanje stanje v svetu in pri nas, vključujoč stanovanjske trge, sisteme stanovanjske porazdelitve, povezavo med stanovanjem in kakovostjo življenja idr. Avtorica je vključila tudi zgodovinsko analizo, tj. predstavitev stanovanjske politike v Sloveniji od njenih začetkov do obdobja med obema vojnama in razvoja...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtor, ugledni novinar in publicist, je več kot tri desetletja spremljal dogajanje na področju bivše Jugoslavije, zato je knjiga hkrati analiza poznavalca ozadij razpada Jugoslavije in poročilo očividca o dogodkih, oprto na arhivsko gradivo in druge zgodovinske vire, pa tudi na osebne pogovore z najpomembnejšimi akterji. Veliko prostora v knjigi je namenjenega slovenskim stališčem in mnenjem,...VEČ