Moški in ženske v prostem času

Razprodano!
Moški in ženske v prostem času
Socialne in psihološke dimenzije preživljanja prostega časa
1995

Avtorica izhaja iz stališča, da je spol tisti, ki ima odločilno vlogo v dejavnostih pri preživljanju prostega ali zunajdelovnega časa, vezanega na konkretni življenjski prostor in njegove meje. Podrobno obdela odnose med spoloma in predstavi socialno-ekonomske dejavnike preživljanja prostega časa, pregledno obravnava vzorce zunajdelovnih dejavnosti pri pripadnikih obeh spolov, ugotavlja njihovo medsebojno povezanost in možne interakcijske učinke z drugimi demografskimi in osebnostnimi kategorijami ter zaznava spremembe in odmike v primerjavi s tradicionalnimi načini preživljanja prostega časa, npr. pri mlajših, pri pripadnikih srednjega sloja v primerjavi z delavskim slojem ipd.

200 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205 mm
Področja: