Demilitarizacija Slovenije

Razprodano!
Demilitarizacija Slovenije
Zbornik razprav
1991

V zborniku so zbrani pogledi, stališča in argumenti, ki so jih spomladi 1991 ponujale obramboslovna in druge stroke, pa tudi sami pobudniki demilitarizacije Slovenije kot alternativne poti za zagotavljanje nacionalne varnosti. "Z njim sicer nismo nameravali oblikovati operativne koncepcije demilitarizacije kot morebitnega modela nacionalne varnostne ureditve v Sloveniji", je v predgovoru zapisalo uredništvo, "vendar upamo, da bo strokovna rigoroznost pristopa in pestrost stališč o problematiki omogočila vsem zainteresiranim, da si izoblikujejo svoj pogled na sredstva in načine reševanja varnostne paradigme nastajajoče slovenske države ... "

224 strani, mehka vezava
Format: 140 x 200 mm
Področja: