Prva slovenska vlada 1918-1921

Razprodano!
Prva slovenska vlada 1918-1921
1992

Zgodovinar mlajše generacije predstavlja nadvse pomemben, a v zavesti Slovencev premalo prisoten in slabo poznan pojav v zgodovini slovenske državnosti – delovanje prve slovenske vlade v letih 1918–1921. Slovenska politika je z ustanovitvijo Narodnega sveta in kasneje z oblikovanjem Narodne vlade prevzela oblast v loveniji in do konca januarja 1919 sama opravljala vse posle, razen zunanjih zadev in vojaških vprašanj. Avtor opiše delo Narodne in kasneje Deželne vlade na vseh področjih delovanja, zariše širši kontekst dogajanja v začetnem obdobju združevanja Srbov, Hrvatov in Slovencev in dokazuje, da je bil v obravnavanem času prehodnih državnih oblik na ozemlju Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in kasneje v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev strukturno navzoč prvinski federalizem, v določenih momentih celo z elementi konfederacije, ki je trajal do Vidovdanske ustave (1921), ko se je uveljavil centralizem.

192 strani, mehka vezava
Format: 140 x 205 mm
Področja: